Cuộc đời cống hiến cho Tôn giáo - Dân tộc của Chánh hội trưởng Chí Đạt ghi nhận từ truyền thông

Thạc sĩ, biên tập viên Nguyễn Hữu Nhơn, một người con ưu tú của TP. Hồ Chí Minh, một trí thức yêu nước Chánh hội Trưởng Chí Đạt dành trọn cuộc đời và tâm huyết nghiên cứu về Tôn giáo- Dân tộc. Những chặng đường cống hiến đầy vinh quang đã được ghi nhận qua một phóng sự ảnh từ các cơ quan truyền thông rất có giá trị và ý nghĩa về lịch sử.