TIỀN GIANG: Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích tốtQuyết định công nhận “Hoàn thành nông thôn mới” của Thủ tướng và Quyết định công nhận đạt chuẩn “Văn minh- đô thị” của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang

Ngày 27/8/2020 vừa qua, chính quyền và người dân khu vực Gò Công bày tỏ sự vui mừng khi thị xã Gò Công là địa phương đầu tiên ở tỉnh Tiền Giang được công nhận 02 nhiệm vụ là: hoàn thành xây dựng nông thôn mới và đạt chuẩn “Văn minh- đô thị” … Cụ thể là đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nông thôn mới năm 2020 và được Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang công nhận thị xã Gò Công đạt chuẩn “Văn minh- đô thị” giai đoạn 2016- 2020. Có được những thành quả trên, thể hiện sự quyết tâm, chung sức của cả hệ thống chính trị, của nhân dân thị xã Gò Công. Từ nỗ lực và kết quả đạt được, nhiều tập thể, cá nhân ở thị xã Gò Công được Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang tặng Bằng khen, lãnh đạo thị xã Gò Công cũng đã kịp thời trao giấy khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp tích cực vào việc xây dựng nông thôn mới và đề án thực hiện chuẩn “Văn minh- đô thị”.


Lãnh đạo Tỉnh Ủy, UBND tỉnh Tiền Giang dự lễ đón nhận nông thôn mới và đạt chuẩn “Văn minh- đô thị” ở thị xã Gò Công

Theo đó, Chủ tịch UBND thị xã Gò Công đã trao giấy khen cho 18 tập thể và 33 cá nhân có thành tích xây dựng thị xã Gò Công hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới năm 2020 là: Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Kinh tế, Công An thị xã Gò Công, BCH Quân sự, Phòng Giáo Dục- Đào tạo, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính- Kế hoạch, Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội, Phòng Y tế, Phòng Tư pháp, UBND xã Long Hưng, UBND xã Long Chánh, UBND xã Tân Trung, UBND xã Bình Đông, UBND xã Bình Xuân và Công ty TNHH Minh Trần (Quận 7, TP.HCM)…

 

Ô.Nguyễn Hữu Lợi- Bí thư Thị Ủy kiêm Chủ tịch HĐND thị xã Gò Công trao Giấy khen cho những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong việc thực hiện “Đề án xây dựng thị xã Gò Công đạt chuẩn Văn minh- đô thị”

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND thị xã Gò Công cũng đã tặng Giấy khen cho 35 tập thể và 10 cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện đề án xây dựng thị xã Gò Công đạt chuẩn “Văn minh- đô thị” giai đoạn 2016- 2020, như: Nhân dân và cán bộ phường 2, Nhân dân và cán bộ phường 4, Nhân dân và cán bộ phường 5, Nhân dân và cán bộ xã Long Hưng, Nhân dân và cán bộ xã Tân Trung, Nhân dân và cán bộ xã Bình Xuân, Phòng Tài chính- Kế hoạch, Phòng Tài nguyên Môi trường, Văn phòng HĐND- UBND, Phòng Giáo Dục- Đào tạo, Liên đoàn Lao động, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã, Trung tâm Y tế thị xã, Trung tâm Văn hóa- Thể thao và truyền thanh,…

 

Bà Lê Thị Đẩu- Phó Bí thư thường trực Thị Ủy Gò Công tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong việc xây dựng nông thôn mới

Và nhiều tập thể khu phố cũng được Chủ tịch UBND thị xã Gò Công khen thưởng đợt này là: tập thể nhân dân khu phố 1- phường 1, tập thể nhân dân khu phố 2- phường 1, tập thể nhân dân khu phố 3- phường 1, tập thể nhân dân khu phố 4- phường 1, tập thể nhân dân khu phố 1- phường 2, tập thể nhân dân khu phố 2- phường 2, tập thể nhân dân khu phố 3- phường 2, tập thể nhân dân khu phố 4- phường 2, tập thể nhân dân khu phố 5- phường 2, tập thể nhân dân khu phố 1- phường 3, tập thể nhân dân khu phố 2- phường 3, tập thể nhân dân khu phố 1- phường 4, tập thể nhân dân khu phố 2- phường 4, tập thể nhân dân khu phố 3- phường 4, tập thể nhân dân khu phố 4- phường 4, tập thể nhân dân khu phố 5- phường 4, tập thể nhân dân khu phố 1- phường 5, tập thể nhân dân khu phố 2- phường 5, tập thể nhân dân khu phố 3- phường 5, tập thể nhân dân khu phố 4- phường 5,…

 

Ô.Giản Bá Huỳnh- Chủ tịch UBND thị xã Gò Công tặng Giấy khen cho những tập thể khu phố ở thị xã Gò Công có nhiều thành tích trong việc thực hiện “Đề án xây dựng thị xã Gò Công đạt chuẩn Văn minh- đô thị”

Với những kết quả nêu trên,  ngay từ khi bắt tay vào việc xây dựng thị xã theo hướng đạt chuẩn văn minh đô thị đã triển khai, thực hiện, bằng sự quyết tâm, nghị quyết của Đảng bộ, chính quyền địa phương, sự nhất trí, đồng thuận cao của người dân đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong xây dựng đô thị văn minh tại địa phương… Bài viết này thay lời chúc mừng gửi đến chính quyền và nhân dân thị xã Gò Công, đã nêu bật được sự thành công từ “ý Đảng, long dân”.

TRƯƠNG VĨNH ANH DUY