Tiền Giang: Sớm thành lập 04 phường hoàn thành tiến độ xây dựng thành phố Gò Công

Đó là yêu cầu của Ban Chỉ đạo tỉnh về xây dựng thị xã Gò Công thành thành phố Gò Công (viết tặt: BCĐ) tại Hội nghị sơ kết lần 1.


Cổng chào thị xã Gò Công


Ô.Nguyễn Hữu Lợi- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang (nguyên Bí thư Thị Ủy, nguyên Chủ tịch HĐND thị xã Gò Công) là người có nhiều đóng góp đối với việc phát triển thị xã Gò Công ngày nay

Hội nghị sơ kết lần 1 do ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về xây dựng thị xã Gò Công thành thành phố Gò Công chủ trì. Cùng tham dự có ông Võ Tấn Hiền- Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ cùng lãnh đạo các sở ngành liên quan. Phía thị xã Gò Công có: ông Nguyễn Kiên Cường- Bí thư Thị Ủy thị xã Gò Công; ông Giản Bá Huỳnh- Chủ tịch UBND thị xã Gò Công,…


Ô. Giản Bá Huỳnh- Chủ tịch UBND thị xã Gò Công và tác giả

Ông Giản Bá Huỳnh- Chủ tịch UBND thị xã Gò Công, cho biết: “Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh- Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền thị xã Gò Công phải xác định đây là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, phải chỉ đạo quyết liệt các ban, ngành, đoàn thể của huyện, UBND 04 xã Long Chánh, Long Hưng, Long Thuận và Long Hòa trong rà soát các tiêu chí còn chưa đạt trong xây dựng Đề án thành lập 04 phường và thành phố Gò Công để đưa ra lộ trình, hoàn thành theo thời gian đặt ra. Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung được phân công tại Kế hoạch số 166/KH-UBND của UBND tỉnh…”.


Góc đường Trương Định thị xã Gò Công

Theo báo cáo, các công việc đặt ra đã hoàn thành như: xin chủ trương Bộ Nội vụ về việc xây dựng Đề án thành lập 04 phường thuộc thị xã Gò Công và thành lập thành phố Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang; việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, cấp thị xã; hoàn thành việc lập Đề cương nhiệm vụ Đề án thành lập 04 phường thuộc thị xã Gò Công và thành lập thành phố Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang; hoàn thành việc lập và phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện Đề án. Về cơ bản, các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chuẩn bị đã hoàn thành theo kế hoạch để làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo trong xây dựng Đề án xây dựng thị xã Gò Công thành thành phố Gò Công theo Kế hoạch số 166/KH-UBND của UBND tỉnh.


Một góc đường Trung tâm hành chính thị xã Gò Công về đêm

Anh Duy