Tiền Giang:Thị xã Gò Công bầu bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân

Ngày 17/12/2020, tại Hội trường UBND thị xã Gò Công, Hội đồng nhân dân thị xã Gò Công đã tiến hành Kỳ họp lần thứ 12 nhiệm kỳ 2016- 2021, với sự chủ trì của ông Nguyễn Hữu Lợi- Tỉnh Ủy viên, Bí thư Thị Ủy kiêm Chủ tịch HĐND thị xã Gò Công và bà Nguyễn Thị Thu Hồng- Ủy viên Ban thường vụ Thị Ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã Gò Công… Đại biểu khách mời có ông Nguyễn Văn Hùng- Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Tiền Giang, ông Xuân Vinh- Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy Tiền Giang,…


Chủ tọa Kỳ họp lần thứ 12 Hội đồng nhân dân thị xã Gò Công

Kỳ họp lần thứ 12 Hội đồng nhân dân thị xã Gò Công với sự có mặt của gần 60 đại biểu, đã xem xét, đánh giá tờ trình của các cơ quan, đơn vị, ban ngành trực thuộc UBND thị xã Gò Công về kết quả đạt được, phương hướng nhiệm vụ thực hiện ở năm 2021… Thường trực HĐND thị xã và các đại biểu tham dự cũng đã tiến hành phiên chất vấn, trả lời chất vấn, giải trình, đóng góp ý kiến vào các nội dung của các cơ quan, đơn vị đề ra.


Gần 60 đại biểu tham dự Kỳ họp lần thứ 12 Hội đồng nhân dân thị xã Gò Công

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc (dự kiến diễn trong 02 ngày 17 và 18/12, nhưng rút gọn chỉ còn lại 01 ngày làm việc 17/12/2020), mang tính dân chủ cao và đoàn kết, HĐND thị xã đã thống nhất thong qua nhiều nội dung quan trọng như: Phối hợp UBND thị xã, ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã chuẩn bị, thực hiện tốt công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, thực hiện đúng quy trình xem xét thong qua Nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐND thị xã đảm bảo tính hiệu lực và hiệu quả cao. Nâng cao hoạt động thảo luận, đề nghị giải trình, chất vấn và giải trình, trả lời chất vấn tại Kỳ họp,…


Bà Nguyễn Thị Thu Hồng- Phó Chủ tịch HĐND thị xã Gò Công phát biểu về việc bầu bổ sung thành viên UBND thị xã

Bên cạnh những nội dung được triển khai tại Kỳ họp lần thứ 12, HĐND thị xã và các đại biểu tham dự tiến hành miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân thị xã đối với 03 người, là: ông Phan Văn Ba- nguyên Chánh văn phòng HĐND- UBND thị xã, ông Nguyễn Thanh Tùng- nguyên Trưởng phòng Y tế và ông Huỳnh Văn Lâu- nguyên Trưởng Phòng Nội vụ. Lý do chuyển công tác khác…


Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và lãnh đạo HĐND thị xã Gò Công bỏ phiếu bầu thành viên Ủy ban nhân dân thị xã Gò Công


Lãnh đạo Thị Ủy, UBND thị xã Gò Công bỏ phiếu bầu thành viên Ủy ban nhân dân thị xã Gò Công

Và 100% đại biểu HĐND thị xã Gò Công có mặt tại Kỳ họp lần thứ 12 ngày 17/12/2020 đã biểu quyết đồng ý bầu bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân thị xã Gò Công đối với 03 người là: ông Trần Phạm Vĩnh An- Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã, ông Phan Văn Ba- Trưởng Phòng Nội vụ và ông Huỳnh Văn Lâu- Trưởng phòng Kinh tế.


Bí thư Thị Ủy kiêm Chủ tịch HĐND thị xã Gò Công phát biểu bế mạc

Phát biểu bế mạc Kỳ họp lần thứ 12 Hội đồng nhân dân thị xã Gò Công, nhiệm kỳ 2016- 2021, ông Nguyễn Hữu Lợi- Tỉnh Ủy viên, Bí thư Thị Ủy kiêm Chủ tịch HĐND thị xã Gò Công, thẳng thắn đặt ra yêu cầu: “Nhìn lại kết quả đạt được năm 2020, bước snag năm 2021 chúng ta cần phải cố gắng tập trung lãnh đạo quyết liệt hơn nữa, khắc phục những hạn chế năm 2020 để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch, nghị quyết đề ra, cần phải đột phá, tăng tốc phát triển, với mục tiêu phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mức tối đa các mục tiêu, chỉ tiêu của từng năm để đạt được mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội VIII Đảng bộ thị xã…”.